Skadedyr

Trinol mot Bladlus

Effektiv bekjempelse av skadedyr i drivhus, på friland, eller inne-/ potteplanter.

  • Spraits AF
  • Hurtigvirkende. Klar til bruk.
  • Bekjemper voksne insekter, larver og egg.
  • Spray tidlig på morgen eller sent på kvelden ved utendørs bruk for å beskytte bier og andre pollinerende insekter.
  • Middelet virker i kontakt med insektene.
  • Sperrefrist frukt 4 dager
Aktiv substans:
Pyretriner, Rapsolje
Kjøp hos våre forhandlere