Produktspørsmål

Spørsmål:
Skal plasten rundt åtet inne i åtestasjonen fjernes?

Svar:
Nei, musene gnager igjennom plasten for å få tak i åtet.(Her kommer det flere spørsmål og svar fortløpende).